Stuck in the middle!
de hoogste tijd voor keuzes
radijs-38a_lo.jpg
Probleemstelling
Een professionele zakelijke adviesorganisatie wordt geconfronteerd met deregulering, internationalisatie, consolidatie en prijsconcurrentie. Er ontstaat een gevoel van “Stuck in the middle”: te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. Maar is dat zo? Is er een levensvatbare marktpositie op de langere termijn? Wat is de beste strategie?
Aanpak
Analyse van de klantenportefeuille, deskresearch en discussies met afnemers en partners leiden tot een gefundeerde keuze. De onderneming besluit zelfstandig te blijven en te focussen op product/marktcombinaties waarmee zij een sterke positie inneemt. Een onderscheidend serviceconcept stelt de onderneming in staat haar positie verder uit te bouwen.
Uitkomst
De onderneming creërt een houdbare positie en groeit uit tot een belangrijke adviesorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.