Strategy needs structure
blad-a14_lo.jpg
Probleemstelling
Een onderdeel van een ministerie verzelfstandigd. Zelfstandig, met visie, ambitie, plannen, financieel krachtig in een markt met kansen. De marketingplannen liggen klaar voor realisatie. Een analyse van de resources van de organisatie is het enige wat ontbreekt.
Aanpak
Uit gesprekken met medewerkers in de organisatie en bestudering van externe onderzoeken en plannen blijkt dat de marktambities niet haalbaar zijn met de huidige organisatie. De sleutel ligt in delen van inzicht, samen werken en ontwikkelen, mensen faciliteren. De leiding ziet dit in en steunt de geadviseerde organisatie-ontwikkeling. Een professionele marketing-, transactie- en contactorganisatie wordt gevormd, geëquipeerd en getraind.
Resultaat
Na de inrichting gaan de ontwikkelingen snel. De organisatie kan alert op klantsignalen reageren. In de volgende jaren is er sprake van een spectaculaire groei van succesvolle nieuwe producten en diensten. Er ontstaat een brede tevredenheid en groot vertrouwen onder klanten waardoor nieuwe kansen kunnen worden benut. De aandacht voor de verbinding van de organisatie met de ambities in de strategische plannen was een pijler voor het succes.