Cutting edge innovatie en commitment
Probleemstelling
De toekomst van een organisatie hangt af van het succesvol ontwikkelen van een nieuw strategisch product, het slagen van een fusie en de herinrichting van de organisatie. De ontwikkeling van het nieuwe product met het nieuwe productieproces en het “open houden van de winkel” doen een zeer groot beroep op de resources van de organisatie.
Aanpak
Commitment en samenwerking hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt. Optiemanagement, resourcemanagement, technologische doorbraken en commitment van alle stakeholders bepalen de slagingskans.
Resultaat
Het nieuwe product met het nieuwe productieproces is er gekomen, ondanks de enorme uitdagingen. De eerste implementatie in Europa is een feit. De organisatie heeft veel geleerd. Commitment heeft gewonnen.