DE PIJLERS VAN INNOVATIVE VALUE CREATION
plantje-web11_lo_1.jpg
Het creëren van waarde is sterk afhankelijk van de kwaliteit en ordening van de vijf bouwstenen van innovative value creation: marktinzicht, koers, business model, stakeholder commitment, organisatie responsiviteit.
1
Een scherp marktinzicht door analyse van klantbehoeften en verwachtingen, ontwikkelingen bij afnemers en concurrentie, technologische en overige omgevingsontwikkelingen.
2
Een duidelijke koers gebaseerd op een scherpe visie, heldere positionering, concrete doelen en een duidelijke strategie.
3
Een helder business model dat aangeeft hoe de waarde voor de afnemers en overige stakeholders wordt gegenereerd.
4
Commitment van de stakeholders.
5
Responsiviteit: Door bewustwording, adequaat gedrag en op de waardepropositie afgestemde organisatie inrichting.