DIENSTEN
pepers-26a_lo.jpg
Onze opdrachtgevers
De cliënten van MMMC (profit en non-profit) zijn gewaardeerde hoofdrolspelers in hun markten, of willen dat worden.
Onze identiteit
MMMC is een professioneel en gespecialiseerd adviesbureau voor marketing en strategie. Wij ondersteunen ondernemingen en instellingen met een marktgerichte ambitie: bij het bepalen van de strategische koers, het ontwikkelen van waardeproposities, het oplossen van vraagstukken die samenhangen met business modellen en het aan de hand van de waardepropositie inrichten en ontwikkelen van organisaties.

MMMC maakt gebruik van haar uitgebreide kennis en praktijkervaring. Opgedaan in verschillende directie- en managementposities bij profit- en non-profitorganisaties, in B2B- en B2C-markten, op het gebied van industriële producten, financiële en zakelijke diensten en digitale informatieproducten en -diensten.
Onze dienstverlening
MMMC ondersteunt u bij vraagstukken als:

Marktvisie en strategie
Speelt uw organisatie adequaat in op de kansen en bedreigingen? Maakt u daarbij werkelijk gebruik van de kracht van uw organisatie? MMMC helpt u bij het ontwikkelen van de strategische visie en het strategisch bewustzijn in uw organisatie. Zodat uw organisatie gericht kan inspelen op marktkansen en bedreigingen.

Waardeproposities
Is de huidige waardepropositie van uw organisatie nog wel toekomstvast? En zo nee: in welke richting moet de toegevoegde waarde zich concreet ontwikkelen? MMMC ondersteunt u bij het realiseren van aantrekkelijke waardeproposities.

Businessmodellen
Hoe creëert u uitzonderlijke waarde met rendement? Waarde voor uw klanten, uw organisatie, uw aandeelhouders, uw partners. Een goed businessmodel gaat over waarde creëren en waarde ontvangen, en speelt in op de marktvraag en concurrentie. MMMC helpt u bij het ontwikkelen van een houdbaar businessmodel.

Marktgerichte organisatie- en keteninrichting
Een nieuwe strategische visie, waardepropositie of businessmodel stelt eisen aan uw organisatie. Hoe organiseert u het veranderingsproces? Het gaat immers om bewustwording, inzicht, adequaat gedrag en organisatie-inrichting. En hoe gebruikt u daarbij de betrokkenheid, het talent en de passie in uw organisatie? MMMC begeleidt u u bij de marktgerichte inrichting van uw organisatie of keten.
Onze rollen
MMMC opereert als adviseur, sparring partner, begeleider van directies, management teams en managers verantwoordelijk voor business development of business innovatie, als programmamanager bij vraagstukken op het gebied van waarde innovatie en als interim manager indien er op directie niveau invulling gegeven moet worden aan waarde innovatie.