Colofon en disclaimer
Samenstelling en inhoud: Michel Magis
Vormgeving: Lumen Breda, www.lumennetwerk.nl

Disclaimer
Informatie op de website van MMMC mag uitsluitend gebruikt worden voor informatieve, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Deze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van MMMC. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MMMC is het niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. De informatie op de website is geen persoonlijk advies of dienst. Aan de inhoud en het serviceniveau van de website en koppelingen naar websites en bronnen van derden kunnen geen rechten worden ontleend. MMMC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites en bronnen. Koppelingen naar de website van MMMC zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MMMC.